054-3140741  |  077-2032303  |  ybhlashon@012.net.il              


 

 > לשונית עריכה | פורום 

ברוכים הבאים לפורום לשונית עריכה. כאן תוכלו לשאול שאלות בלשון העברית ולברר סוגיות בעריכה לשונית. נשמח לענות.


פורום לשונית עריכה
  התחבר
מקבץ שאלות [ אורח ] גלעד וגדי   02/06/2018 12:38 
00
מקבץ תשובות [yairb_h]   02/06/2018 19:02 
00
בקשר לשאלה הראשונה [ אורח ] גלעד וגדי   02/06/2018 14:30 
0000
על סימן הקריאה [yairb_h]   02/06/2018 19:04 
האם המילה תואמת לסיטואציה? [ אורח ] גלעד וגדי   01/06/2018 13:27 
00
הנה - [yairb_h]   01/06/2018 20:34 
מתי משתמשים במילים: כאן ופה? [ אורח ] גלעד וגדי   01/06/2018 12:44 
00
כאן ופה [yairb_h]   01/06/2018 20:31 
00
. [ אורח ] גלעד וגדי   01/06/2018 13:02 
ייחודי או יחודי [ אורח ] שרית   01/06/2018 09:46 
00
ייחודי [yairb_h]   01/06/2018 10:05 
.. [ אורח ] שמעון   31/05/2018 21:37 
00
אליי, עליי, ילדיי, בניי... [yairb_h]   31/05/2018 22:35 
שאלה [ אורח ] גלעד וגדי   31/05/2018 20:24 
00
את היית, אתה היית, היא הייתה [yairb_h]   31/05/2018 21:01 
00
האם תקין לכתוב "כשלבסוף"? [ אורח ] גלעד וגדי   31/05/2018 21:01 
0001
כן. [yairb_h]   31/05/2018 21:01 
000100
שאלה נוספת [ אורח ] גלעד וגדי   31/05/2018 21:09 
00010000
כן [yairb_h]   31/05/2018 21:13 
מקבץ שאלות [ אורח ] שרית   28/05/2018 22:57 
00
מקבץ תשובות [yairb_h]   29/05/2018 01:40 
0000
בנוגע ל 5 אני אצטרך לברר שוב מילה שראיתי [ אורח ] שרית   31/05/2018 02:17 
המשך מקבץ שאלות 1 [ אורח ] שרית   28/05/2018 23:47 
00
המשך... [yairb_h]   29/05/2018 01:42 
0000
תודה על ההבהרות כאן ובאחרות :) [ אורח ] שרית   31/05/2018 00:34 
מקבץ שאלות 5 [ אורח ] שרית   24/05/2018 15:09 
00
תשובות 5 [yairb_h]   24/05/2018 15:32 
0000
שאלות על התשובות [ אורח ] אפרת   30/05/2018 23:56 
0000
תודה רבה [ אורח ] שרית   24/05/2018 20:08 
000000
הבהרות [yairb_h]   31/05/2018 00:01 
דיעה או דעה? [ אורח ] גלעד וגדי   28/05/2018 21:49 
00
ועוד - [yairb_h]   28/05/2018 21:55 
00
דעה, הינה, נראה, אנחנו ניראה [yairb_h]   28/05/2018 21:53 
0001
שאלה נוספת [ אורח ] גלעד וגדי   28/05/2018 22:00 
000100
יצא, ייצא - [yairb_h]   29/05/2018 01:34 
שאלה [ אורח ] גלעד וגדי   27/05/2018 13:12 
00
תשובה [yairb_h]   27/05/2018 13:53 
שאלה [ אורח ] שרית   25/05/2018 15:51 
00
תשובה [yairb_h]   25/05/2018 18:11 
מקבץ שאלות 6 [ אורח ] שרית   24/05/2018 20:47 
00
תשובות 6 [yairb_h]   24/05/2018 20:56 
0000
אני ממש נהנת ללמוד, המון תודה [ אורח ] שרית   24/05/2018 21:05 
000000
*נהנית, שורש הנ"י/ה ולכן י נשארת בנטייה [yairb_h]   24/05/2018 21:57 
00000000
תודה על התיקון :)) [ אורח ] שרית   25/05/2018 00:07 
המשך מקבץ שאלות 3 [ אורח ] שרית   24/05/2018 11:14 
00
תשובות 3 [yairb_h]   24/05/2018 14:44 
0000
תודה [ אורח ] שרית   24/05/2018 13:26 
מקבץ שאלות 4 [ אורח ] שרית   24/05/2018 12:16 
00
תשובות 4 [yairb_h]   24/05/2018 12:41 
00
ושאלה נוספת בנוגע לפסיק [ אורח ] שרית   24/05/2018 12:20 
מין ומן [ אורח ] גלעד וגדי   24/05/2018 12:15 
00
מין ומן [yairb_h]   24/05/2018 12:38 
מקבץ שאלה [ אורח ] שרית   24/05/2018 08:42 
00
מקבץ שאלות 2 [ אורח ] שרית   24/05/2018 09:29 
00
המשך מקבץ שאלות 1 [ אורח ] שרית   24/05/2018 09:08 
00
מקבץ תשובות [yairb_h]   24/05/2018 08:57 
0000
תשובות2 [yairb_h]   24/05/2018 10:05 
0000
תשובות1 [yairb_h]   24/05/2018 09:22 
000000
תודה רבה [ אורח ] שרית   24/05/2018 11:21 
0001
היי תשובה בנוגע לספר איור [ אורח ] שרית   24/05/2018 09:15 
000100
אז: ספר מאויר. לא ספר איור [yairb_h]   24/05/2018 09:17 
00010000
תודה [ אורח ] שרית   24/05/2018 09:34 
קורית או קורת? [ אורח ] שרית   22/05/2018 17:44 
00
קורית [yairb_h]   22/05/2018 18:05 
0000
תודה חידשת לי [ אורח ] שרית   22/05/2018 19:28 
חובה ומחוייבות [ אורח ] גלעד וגדי   20/05/2018 23:51 
00
תשובה [yairb_h]   21/05/2018 01:19 
מצויינת או מצוינת? [ אורח ] שרית   19/05/2018 12:10 
00
מצוינת [yairb_h]   19/05/2018 13:52 
שאלה [ אורח ] שרית   18/05/2018 12:25 
00
ידע ויידע [yairb_h]   18/05/2018 12:27 
0000
תודה רבה [ אורח ] שרית   18/05/2018 19:41 
דף : 8    1<<    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |    >>16
טואול בניית אתרי אינטרנט