054-3140741  |  077-2032303  |  ybhlashon@012.net.il              

     
 > תיק עבודות פרוזה


כותר: מעטה של צניעות
מחבר: עינת ליפשיץ שם טוב
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2018    

כותר: מועדון המעריצים של דוקטור פיקל
מחבר: עמרי מועלם
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2018

כותר: כרטיס הלוך בלבד
מחבר: נחשון לוסטיג
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2017

כותר: געגוע בין השורות
מחברת: אלמוג בר
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2017

כותר: ייתנו לנו פירות וחלֵב ירושלים
מחבר: נֶגוסֶה מֶטקוּ
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2016    

כותר: נסטרן
מחברת: רחל גבריאל
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2016

כותר: שנית אלייך נאסף
מחבר: עמית נגלר
עריכת לשון והגהות: יאיר בן־חור 
הוצאה: מוסקט
שנת הוצאה: 2016

כותר: לעיניך, ואלטר
מחבר: עמוס דניאלי
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2015

כותר: שתי פרדות וחצי
מחברת: אלמוג בר
עריכת לשון: יאיר בן־חור   
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2015


כותר: העיוותים שבלב
מחבר: רועי שמרון
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2015כותר: עלי שלכת שבורים
מחבר: אלי חי
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2015

כותר: מה שהיה שלי
מחבר: מ"ר סלע
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2014 

כותר: טיול שורשים
מחבר: איגור איבניצקי
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2014 

כותר: הפטנט
מחבר: הד"ר נפתלי ברזניאק
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2013 

כותר: ערפִלית
מחבר: יוסף ש'
עריכה ספרותית: שושנה ויג
עריכת לשון:  יאיר בן־חור
הוצאה: 
פיוטית
שנת הוצאה: 2012


כותר: כמו סינית בשבילי
מחבר: רון טובי
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2013 כותר: לוויתן 
מחבר: מיכאיל גרובמן
תרגם מרוסית: צבי חזנוב
ערכה: דינה מרקון
הוצאה: כרמל  
עריכת לשון: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2009כותר: בדים ויצרים בעיר הלבנה
מחברת: עדי מילשטיין
הוצאה: אוריון
הגהה: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2013 

כותר: לאף אחד לא קראתי אבא
מחבר: מיכאל אדם
הוצאה: יצירת מהות
עריכת לשון: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2012 
כותר: לראות בשדות זרים
מחברת: יוסיפיה פורת
הוצאה: אוריון
הגהה:  יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2012  כותר: מכבים אורות
מחבר: ערן מוסקוביץ'
הוצאה: טרול                     
עריכת לשון: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2011 

כותר: אשכול הכופר
מחבר: שמואל פפרברג
הוצאה: אוריון
הגהה:  יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2013  

כותר: הסודות של א
יבְּתיסאם
מחברת: חניתה רוזן
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה: גוונים
שנת הוצאה: 2014

כותר: מאה שנים קדימה
מחברת: אלה בירום
הוצאה: אוריון
הגהה:  יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2014  

כותר: אַמנונים
מחבר: אהוד עמיר
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2013 טואול בניית אתרי אינטרנט