054-3140741 | 077-2032303 | ybhlashon@012.net.il         


       

 > תיק עבודות ביוגרפיה


כותר: כסלע איתן
סיפורו של יוסק'ה סלע ז"ל
מחברים: יוסף סלע, גלית סלע
עיצוב, הפקה והבאה לדפוס: תמונות סיפור אהבה
עריכת לשון: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2010


    כותר: מר רכבת 
סיפורו של יצחק בר־אילן ז"ל
מחברת: עדינה בר־אילן
כתיבה ועריכה: איֶּלת אסקוזידו
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה: הסיפור שנשאר 
שנת הוצאה: 2010, תשע"א


           


כותר: צוף הדבורה - רומן אוטוביוגרפי 
מחבר: דני דביר
עריכה ספרותית: הגר ינאי
עריכת לשון והגהות: יאיר בן־חור
הוצאה: עצמית 
שנת הוצאה: 2014


כותר: שלושה חבלים לתלייה - רומן אוטוביוגרפי
מחבר: הד"ר דניאל דנה 
הוצאה: אוריון
הגהה: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2012 האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים
לחץ להצג אפשרויות נגישות נגישות