מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


תוכנת ניקוד או נקדן אנושי || יאיר בן־חור

כתבת שיר או סיפור ילדים? אתה זקוק לנקדן מקצועי, מהיר ויעיל, שהרי שיר וסיפור ילדים אינם שלמים ללא ניקוד והגהה. כותבים רבים חושבים שאפשר להסתפק בנקדן אוטומטי, תוכנת ניקוד אוטומטית כזו או אחרת, ואני אומר: אם אתה מבקש ניקוד מקצועי, אמין ולפי הכללים, אין תחליף לנקדן האנושי.

ניקוד? מה, אני בכיתה א'?

אנשים רבים מתייחסים אל הניקוד כאל משהו פְּחות ערך, משהו שרק ילדים קטנים לומדים בבית הספר היסודי. יש לי חדשות בשבילכם: בבית הספר היסודי לא מלמדים ניקוד וגם לא לומדים לנקד. גם בבית הספר התיכון המצב דומה. הדבר היחיד שמלמדים מתייחס לזיהוי סימני הניקוד: קמץ, פתח, צירה, סגול וכיו"ב, אבל איש לא מלמד מתי יש לנקד בצירה ומתי בסגול, מתי בקמץ ומתי בפתח. אפילו המורים לא תמיד יודעים את הכללים. הניקוד הוא כלי חשוב מאוד, וכמעט כולם משתמשים בו כניקוד עזר למניעת דו־משמעות. בניקוד נסתייע גם בשירים ובסיפורי ילדים.

נקדן אנושי? יש תוכנוֹת בחינם

כשכבר השתכנעת שאתה צריך ניקוד לשיר או לסיפור שכתבת, הטעות הנפוצה היא לפנות לתוכנת ניקוד אוטומטית כזו או אחרת. ומדוע טעות? כי אין תחליף לנקדן אנושי מומחה בניקוד ומנוסה. תוכנת מחשב משוכללת ככל שתהיה לא יכולה להיות תחליף לנקדן אנושי מקצועי. רק נקדן אנושי מסוגל לגלות טעויות ששום תוכנת ניקוד בעולם לא תוכל לעלות עליהן.

תוכנת ניקוד, מבחן התוצאה

לצורך ההמחשה אדגים בפסקה הראשונה שבמאמר זה.
הנה הפִּסקה מוגדלת ומנוקדת באחת מתוכנוֹת הניקוד המתקדמות. הטעויות מודגשות:

כָּתַבְתָּ שִׁיר אוֹ סִפּוּר יְלָדִים? אַתָּה זָקוּק לְנַקְדָן מִקְצוֹעִי, מָהִיר וְיָעִיל, שֶׁהֲרֵי שִׁיר וְסִפּוּר יְלָדִים אֵינָם
שֶׁלַּמַּיִם לְלֹא נִקּוּד וְהַגָּהָה. כּוֹתְבִים רָבִים חוֹשְׁבִים שֶׁאֶפְשָׁר לְהִסְתַּפֵּק בְּנַקְדָן אוֹטוֹמָטִי, תִּכְנֵת נִקּוּד
אוֹטוֹמָטִית כָּזוֹ אוֹ אַחֶרֶת, וַאֲנִי אוֹמֵר: אִם אַתָּה מְבַקֵּשׁ נִקּוּד מִקְצוֹעִי, אָמִין וּלְפִי הַכְּלָלִים, אֵין תַּחֲלִיף
לַנַּקְדָן הָאֱנוֹשִׁי.

אותו הטקסט בתכנַת ניקוד אחרת, מתקדמת פחות:

כְּתֹבֶת שִׁיר אוֹ סיפור יְלָדִים? אַתָּה זִקּוּק לנקדן מִקְצוֹעִי, מָהִיר ויעיל, שהרי שִׁיר וסיפור יְלָדִים אֵינָם
שְׁלָמִים לְלֹא ניקוד והגהה. כותבים רַבִּים חוֹשְׁבִים שאפשר לְהִסְתַּפֵּק בנקדן אוטומטי, תִּכְנֵת ניקוד
אוטומטית כזו אוֹ אַחֶרֶת, וַאֲנִי אוֹמֵר: אִם אַתָּה מְבַקֵּשׁ ניקוד מִקְצוֹעִי, אָמִין וּלְפִי הכללים, אֵין תַּחֲלִיף
לנקדן הָאֱנוֹשִׁי.

אז נכון, לעתים יש אפשרות לחזור לנקד מילה בודדת מתוך כמה אפשרויות, אבל לא תמיד כל האפשרויות ניתנות וגם אם כן, מי שאינו מצוי ברזי הניקוד יתקשה לעתים גם בזה, למשל: ילדה – האם לנקד יַלְדָּה, יָלְדָה או יַלְדָּהּ? זו שאלה שרק נקדן אנושי יוכל לענות עליה.

אין תחליף לנקדן האנושי. אפשר להסתייע בתוכנוֹת ניקוד אוטומטיות, אבל בשום פנים ואופן לא לוותר על נקדן אנושי שיעבור על הניקוד אחרי התוכנה ויתקן שגיאות ניקוד שתוכנת הניקוד לא גילתה.


חזור למעלה | מאמרים


תגובות:

logo בניית אתרים