מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


על שמות עצם חסרי צורות יחיד, רבים, זכר או נקבה
על עריכת ספרים ותפקידו של העורך
היצירתיות שבכתיבה ובעריכה
על משמעות השורש אמ"ן
על המשלימים של הפועל הורה
חקר השיח (הפרגמטיקה) עוסק במבע שמתבטא בלשון ובוחן אותו בהקשריו הכוללים (הקשר לשוני, חברתי ופסיכולוגי). חקר השיח דן בעניינים החוץ־לשוניים בעזרת אמצעים לשוניים
על לשון הציווי בימינו
על ההפכים לשרש והשריש ודומיהם
על הפועל לשדרג בעברית בת־ימינו
על בנייני שִׁפעל, שֻׁפעל והשתפעל
על השורש חל“ל והשורש חו“ל בעברית
אין תחליף לנקדן אנושי
ההבדלים בין מספר סתמי למין סתמי
טעויות רווחות בציבור הגורמות לקצרים בתקשורת בדיבור ובכתיבה
על העברית המאונגלזת לעומת העברית המקורית והשורשית
על משמעות המושג "רוח העברית"
סוגיות קצרות בלשון העברית
על מילים וביטויים עבריים
סוגיות שונות בעבודת העורך
על הקשר בין תיקוני יתר למודעות לשונית גבוהה
תפקידו של העורך בעבודת העריכה
על אופן חישוב התעריפים לעריכה לשונית
על השורשים גד"ר וסי"ג בעברית
שיבושים נפוצים בניבים ידועים
טעויות נפוצות בדיבור ובכתיבה בעברית
על מעתקים סמנטיים ובידולי משמעות
על השורש שר"ד ומשלימיו
שיבושי הגייה נפוצים לצד ההגייה התקנית
על שיתוף הפעולה בין המחבר, העורך וההוצאה לאור לטובת הספר המוגמר
על תהליך ההוצאה לאור בימינו
על תופעת כתבי העת הספרותיים בדור האינטרנט והפייסבוק
ארבעה פעלים ששינו משמעות בעברית ימינו
ביטויים כבולים שמצייתים לכללי העברית
השימוש בשם העצם עידן בהקשר המתאים
טואול - בניית אתרים