מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


חקר השיח (הפרגמטיקה) עוסק במבע שמתבטא בלשון ובוחן אותו בהקשריו הכוללים (הקשר לשוני, חברתי ופסיכולוגי). חקר השיח דן בעניינים החוץ־לשוניים בעזרת אמצעים לשוניים
logo בניית אתרים