מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


קצרצרים || יאיר בן־חור

סוגיות קצרצרות בלשון עברית


פשוטו כמשמעו של תרתי משמע
 
הביטוי תרתי משמע מקורו בארמית ומשמעו: שתי משמעויות, שני פירושים לעניין. פשוטו כמשמעו, לעומת זאת מתאר את הדבר כפשוטו, לא בהשאלה ולא כדימוי. לעתים נוטים לבלבל בין שני הביטויים ולומר "תרתי משמע" במָקום שיש לומר "פשוטו כמשמעו".

דוגמה:
"הוא שבר את הרגל תרתי משמע" פירושו: הוא הצליח במה שעשה וגם שבר את הרגל ממש.
"הוא שבר את הרגל פשוטו כמשמעו" פירושו פירוש מילולי: שבר ממש את הרגל. 


מותר או אפשר?
 
מותר לגשת או אפשר לגשת? השאלה למה מתכוונים: 
מותר פירושו: שיש רשות/אישור לעשותו, ההפך מאסור; אפשר פירושו: יש אפשרות, יש יכולת לעשותו.
אם כן, "אפשר לשבת?" אבל "מותר לעשן כאן?"

 
רשאי או זכאי?
 
מה ההבדל בין רשאי לזכאי? רשאי הוא מי שניתנה לו הרשאה לבצע דבר מה, יש לו רשות או זכות; זכאי הוא אדם חף מפשע או מי שיש לו זכות לקבלת הטבה כלשהי.
לכן רק מנויים רשאים לשחות בברֵכה, ואדם זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו. כמו כן, זכאֵי משרד השיכון דורשים הקלות נוספות.

 
אחרי או אחורי?

לפני שנים מספר שודרה תכנית סָטירית באחד הערוצים בשם "אחורי החדשות". זו הזדמנות טובה להסביר את ההבדל בין אחורי לאחרי. 
אחרֵי היא מילת יחס ההפוכה ללפנֵי; אחורֵי הוא תואר ומשמעו: שנמצא מאחורי משהו.

אם כן, אחרי החדשות נצפה מה קורה מאחורי הקלעים של הסרט החדש.
 

חקירה באזהרה
 
חדשים לבקרים שומעים בתקשורת "הנאשם נחקר במשטרה תחת אזהרה." והרי הנאשם לא נמצא תחת שום דבר וגם לא על או מעל דבר. הנאשם נחקר באזהרה, האופן שהוא נחקר בו הוא אזהרה. כך גם: נהג בהשפעת אלכוהול ודומיו - מתאר את אופן הפעולה.

 
נושא באחריות
 
מאמן הכדורגל לקח על עצמו את האחריות לכישלון קבוצתו במשחק. אלא מה? שגם אם יתאמץ, לא יוכל לקחת אותה, שכן אחריות לא לוקחים, אחריות מקבלים או נושאים בה. לכן ראוי שמאמן הכדורגל יישא באחריות לכישלון קבוצתו.
ובהזדמנות זו נזכיר: אחראי ל־ ולא אחראי על.
 

השוכְרים הסוחֲרים

לא מזמן נערך דיון באחד הערוצים על יוקר שכר הדירה. אלא שהמרואיינים דיברו שם על השוכָרים המתקשים לשכֿור דירה. ובכן, בואו נעשה סדר: השוכְרים מתקשים לשׂכּור דירה ואילו הסוחֲרים בשוק מתקשים לסחור ולמכור את מרכולתם.
 

חותמת. גומי

האם בית המשפט מהווה חותמת גומי של הממשלה? אולי הוא מהווה חותמת, בוודאי לא גומי.
נסביר: הצירוף חותמת גומי הוא תרגום בבואה (שאילה) של rubber stamp האנגלי. למילה stamp באנגלית שתי משמעויות: חותמת ובול (שמדביקים על המעטפה). לכן הוסיפו את ה־rubber כדי למנוע דו־משמעות וכדי להבהיר שמדובר בחותמת ולא בבול. בעברית אין צורך בכך, ואפשר להסתפק ב"חותמת" בלבד.

אם כן, בית המשפט מהווה חותמת של הממשלה.
 
זכר ונקבה ברא אותם

זִכרו:
תהום רבה (נ) לעומת תופת אכזר (ז)
שוקת גדולה (נ) לעומת צומת מרומזר (ז)
ואפילו התחרז לי באופן מוזר...

פסק דין וגזר דין

מה ההבדל בין פסק דין לגזר דין? מתי נשתמש בראשון ומתי בשני? פסק דין הוא הכרעת הדין, ההכרעה הקובעת אם הנאשם אשם או חף מפשע; גזר דין הוא העונש, והוא בא רק אם פסק הדין חרץ שהנאשם אשם. לכן האומר "פסק דין מוות" טועה.

 
כמות או מספר? מצא את ההבדלים

באחרונה רב הבלבול בין כמות למספר, במיוחד בדיווחי הטלוויזיה. האם מדובר בכמות האנשים שתגיע/שיגיעו או שמא במספר האנשים שיגיעו? ובכן, זה הזמן לעשות סדר בעניין: כמות היא מידה, ערך, שיעור, והיא מתייחסת למשהו בלתי ספיר, שאי־אפשר לספור: כמות הסוכר בדם. מספר - חלק, מעט, מקצת (בהקשר זה כמובן), מתייחס למשהו ספיר, שאפשר לספור אותו.

לפיכך, מספר האנשים ולא כמות האנשים.
כך גם: מספר התושבים, מספר הלקוחות, מספר הפניות.

אבל:

כמות התה, כמות הסוכר, כמות הקפאין וכיו"ב.


רבים על הרבּים
 
בעברית יש צמדי מילים שצורת הרבים שלהם משותפת.
שלוש דוגמאות:

כיתות – רבים של כיתה ורבים של כת (ולא כָּתות)
חובות – רבים של חובה ורבים של חוב
קורות – רבים של קורָה (עץ ארוך ועבה) וכן קורות מלשון תולדות והווה רבות של קרה (אירע)

אמור מעתה: המרכז הישראלי לנפגעי כיתות


מסתבר או מתברר?

מסתבר שאתה גאון או מתברר שאתה גאון? תלוי למה מתכוונים: 
מסתבר – לשון סברה, סבירות, דבר לא ודאִי שהוא כנראה נכון. ידוע הביטוי מהתלמוד "איפכא מסתברא", ופירושו: ההיגיון אומר את ההפך, סביר שההפך הוא הנכון. 
מתברר – לשון ברור, ודאִי, שידוע ואין עליו עוררין.

אם כן, מתברר שאתה גאון משמעו: ברור שאתה גאון, ומסתבר שאתה גאון פירושו: סביר להניח שאתה גאון.חזור למעלה | מאמרים 

תגובות:

טואול - בניית אתרים