ניבים

הניב                

משמעותו                

דוגמה                         

אכל את הכובע

הופתע, לא האמין שכך אכן קרה

האיש אכל את הכובע כשנודע לו שחבריו אכן היו בתאילנד.

האיר פנים אל... ל...

היה חביב אל...

הוריו האירו לי פנים.

הִגִּיעוּ לעמק השווה

הסכימו ביניהם, הגיעו להסדר

סוף־סוף הגענו לעמק השווה בקשר לשיעורי הבית שלך.

הוליך שולל

שיקר, הונה

המוכר הוליך אותי שולל – הגבינה הייתה מקולקלת.

הוסיף שמן למדורה

החמיר את המצב יותר ממה שהוא

אלי הוסיף שמן למדורה וסיפר סודות נוספים לאמו.

הוציא דיבה

דיבר סרה באדם או על עניין כלשהו

משה הוציא דיבתו רעה של חיים ואמר עליו כל מיני דברים.

הוציא לאור

פרסם ספר, כתב־עת

הוצאת "כתר" הוציאה לאור את הספר הֶחָדש.

הוציא לו מוניטין
יצאו לו מוניטין

פרסם את שמו הטוב ברבים
פורסם שמו הטוב ברבים

הספר הוציא למשורר מוניטין כמשורר לאומי.
לעו"ד הזה יצאו מוניטין של עו"ד מצליח ומכובד.

הִזִּיל דמעה

בכה

האיש הזיל דמעה כשנזכר בילדותו.

הִזִּיל דִּמְעוֹת תנין

הזיל דִּמעות שקר, בכה בכי מלאכותי, שמתוך צביעות

אתה שוב מַזיל דמעות תנין, הפסק זאת!

הלבין פני... ברבים

העליב, השפיל

אל תלבין פני חברך ברבים.

הֵמיט שואה

גרם לאסון

השיטפון המיט שואה על החקלאות באזור.

הסביר פנים

היה חביב אל..., האיר פנים

במסיבה כולם היו מסבירי פנים.

העביר את... על דעתו

גרם ל... להשתגע

דבריך הלא הגיוניים העבירו אותי על דעתי.

העלים עין

התעלם

השוטר העלים עין מעבירת התנועה שביצעתי.

העמיד פנים

התחזה

הוא העמיד פני תם.

הקל ראש

זלזל, היה נמהר

אל תקל ראש בכך.

הִקשָׁה לב

התעקש, הקשיח את עמדתו

השופט הקשה לבו ולא נעתר לתחנוני הנאשם.

הרים גבה

התפלא, תמהּ

המנהל הרים גבה לשמע שירו החדש של הזמר.

הרים ידיים

א)      התייאש

ב)      הִכָּה, הרביץ

א) זה לא הזמן להרים ידיים.

ב) אל תרים ידיים על אחותך! 

חיפש בַּנרות

חיפש הרבה, חיפוש מדוקדק וִיסודי

חיפשתי בנרות את הספר הזה.

טבע בבוץ

הסתבך

מצבו הכלכלי הידרדר והאיש פשוט טבע בבוץ.

טומן בחֻבּוֹ

מחביא בתוך עצמו (חֹב = המרווח בין הגוף לבגד)

הראש שלך טומן בחובו יצירתיות רבה.

טחן מים

פעל רבות לשווא, ללא צורך

אתה טוחן מים, אתה לא משכנע
אף אחד.

טמן ראשו בחול

התעלם מהמציאות, כמו בת יענה

הוא מעדיף לטמון ראש בחול ולא להתמודד עם החיים שלו.

יצא בשן ועין

יצא בנזק רב, בהפסד גדול

הוא יצא בשן ועין מהשיטפון.

יצא לתרבות רעה

קלקל את דרכיו

לפני שעלה לכיתה י', יהודה יצא לתרבות רעה.

יצא מהכלים

התפרץ בזעם רב, התפוצץ

אתה מוציא אותי מהכלים!

ירד לסוף דעתו

הבין את כוונתו

האם אתה יורד לסוף דעתי?

ירד מנכסיו

התרושש

בעל המכולת ירד מנכסיו.

יִשֵּׁר הֲדוּרים

סילק את המכשולים הָדוּר = מכשול)

אני שמחה שיישרנו את ההדורים בינינו.

כילה חמתו

כעס מאוד, התנקם

יוסי כילה חמתו בחברו לשעבר.

כִּלְכֵּל מעשיו

תכנן מעשיו בִּקְפִידָה

נסים כלכל מעשיו היטב, והיום הוא מנכ"ל חברת טכנולוגיה עילית (היי־טק).

כיתת רגליו

הלך הליכה מרובה והתעייף
(כיתת = שבר, הרס)

כִּתַּתִּי רגליי בקניון הגדול ולא מצאתי אף לא חנות צעצועים אחת.

לקח ללב

הצטער מאוד

הוא לקח ללב את פיטוריו.

מִלֵּא פיו מים

שתק

מילֵּאתי פי מים כשנוכחתי בטעותי.

נאחז בקש

חיפש משענת בדבר שאין בו ממש

יוסי נאחז בקש להגן על עצמו.

ניבל פיו

קילל

הנהג גס הרוח ניבל פיו כל הנסיעה.

נחבא אל הכלים

ביישן, צנוע, ענו

שאול תמיד נחבא אל הכלים.

נסתם הגולֵל

תם ונשלם, הסתיים

בזאת נסתם הגולֵל על פרשה עגומה זו.

נָעַר/ניער חוצנו

התנער מ... שלל כל קשר למשהו או למישהו

ראש הממשלה נער/ניער חוצנו מן הפרשה.

נפל למשכב

חלה מאוד

הילד חלה ונפל למשכב.

נפל על הראש

"השתגע" (בסלנג)

משה נפל על הראש, הוא רוצה שניסע אתו עכשיו לטבריה.

ניצתה חמתו

כעסו התלקח כאש

לשווא ניצתה חמתו על פיטוריו. אחרי יום הוא שב לעבודתו.

נקטף בִּדְמי ימיו
נקטף באִבּו

מת באמצע ימיו, צעיר, באביב ימיו

אביו של מוטי נקטף בדמי ימיו.

התינוק נקטף באבו.

נשא פרי

מאמץ שהביא לתועלת

מאמציי להשלים ביניכם נשאו פרי.

סבב (סב) על עקביו

שב כלעומת שבא

סבְתי על עקביי והחזרתי לחברי את כספו.

סמך את ידיו על...

סמך על..., היה בטוח ב..., האמין ב...

אני סומך את ידי שתעשה את שביקשתי.

עלה בַּתֹּהוּ

לא הצליח, לא הסתדר כפי שרצה

ניסיונותיי להשיג מידע עלו בַּתוהו.

עלה על הגל

החל להצליח (סלנג)

אחי עלה על הגל עם היבחרו למנהל הסניף.

עלה על שׂרטון

נכשל, עלה על מכשול ונעצר

התכנית לייצר מקומות עבודה עלתה על שרטון.

עמד בדיבורו

קיים את שהבטיח

אחי עמד בדיבורו וקנה לי מערכת סטריאו חדשה.

עמד על דעתו

א)      החזיק בדעתו, התעקש

ב)      התבגר, הייתה לו דעה משל עצמו

א) אבי עמד על דעתו שלא אנהג.

ב) מיום שעמדתי על דעתי הבנתי כמה דברים.

עמד על (שתי) רגליו האחוריות

התעקש מאוד

השר עמד על שתי רגליו האחוריות כדי למנוע את ההצבעה בכנסת.

עשה אוזנו כַּאֲפרכסת

האזין ברוב קשב

הוא עשה אוזנו כאפרכסת להקשיב לדברי המרצה.

פסַח על שתי הסעִפִּים

היסס, לא ידע כיצד להחליט

כמה זמן עוד תפסח על שתי הסעפים? תחליט כבר מה לעשות.

פקח עין

השגיח

אל תשכחי לפקוח עין על המרק.

פרק עול

מרד והתמרד

הנערים פרקו כל עול.

פשט את הרגל

התרושש, ירד מנכסיו

החנווני פשט את הרגל וסגר את חנותו.

פשט יד

קיבץ נדבות

איש זה פושט יד לכל עובר ושב.

פשפש במעשיו

בדק את מעשיו

פשפשתי במעשיי, היכן טעיתי?

קיבל פיק ברכיים
פקו ברכיו 

פחד מאוד, נבהל עד שנסוג מעמדתו או ממעשיו

רציתי לנסוע לאילת אבל ברגע האחרון קיבלתי פיק ברכיים.

קשר כתרים
גמר על... את הַהַלֵּל

השמיע דברי שבח והלל/שיבח

המנהל קשר כתרים לעובד הזוטר.
גמרנו את הַהַלֵּל על חיים, הפקיד הֶחדש.

ראה את הנולד

חזה את הֶעָתיד

מי יכול לראות את הנולד?

רואה שחורות

פסימי, לא אופטימי, רואה הכול באור שלילי

למה את רואה שחורות כל הזמן?

שוקט על השמרים

אינו מתקדם, נמצא באותו המקום כל הזמן

אמי פעילה מאוד ואינה שוקטת על שמריה.

שלח יד ב...

גנב
עשה מעשה פסול

יוסי שלח יד ברכוש חברו.
הוא שלח יד בנפשו.

שם כספו על קרן הצבי

סיכן את כספו

המשקיע בבורסה שם כספו על קרן הצבי.

שם לאַל

הכשיל

הגזברות שמה לאַל את התוכנית החדשה שלנו.

שם לב

הבחין

שמתי לב שאינך שמה לב אליי.

שם נפשו בכפו

הסתכן, חירף נפשו

האיש הָאמיץ שם נפשו בכפו והציל את האישה הקשישה.

תלוי על בלימה

אין לו יסוד וּבָסיס, תלוי באוויר

החוזה שנחתם בין עורכי הדין, אין בו ממש, הוא תלוי על בלימה.

תקע יתד

השתקע

תייר זה תקע יתד בארצנו.

חזור למעלה

טואול - בניית אתרים