מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


מורה על ומורה את || יאיר בן־חור

הפועל הורָה עשוי לבוא בשני משלימים שונים – 'את' ו'על', כל משלים מכַוון למשמעות שונה שמודגמת יפה במשפטים האלה: המנהל הורָה על שינוי מדיניות החברה.

לעומת: המדריך הורָה את הדרך הנכונה.

דוגמה נוספת: המכשיר מורֶה את עָצמת הצלילים, לעומת: המכשיר מורֶה על הדגשת הצלילים.

נסביר:

המושא הישיר 'את' כשמו כן הוא – הוא מתאר את מושא הפעולה, את מי שמקבל את הפעולה באופן ישיר.
השוו: חלמתי את
החלום אתמול, לעומת: חלמתי על עלייה לארץ. חלמתי את החלום – מתאר באופן ישיר את מושא הפועל "חלם" ובמקרה זה אף מושא פנימי. לעומת "חלמתי על עלייה לארץ" המתאר את תוכן החלום.
כך גם כאן – הורָה את מתאר באופן ישיר את מושא הפועל הורָה לעומת הורה על המתאר את ההוראה עצמה, את תוכן ההוראה.

אם כן, הוריתי את השיעור/את הדרך/את השיר – מכַוון למושא הישיר של הפועל ובמילים אחרות - למשמעות הסמנטית הראשונית של הפועל, ואילו הוריתי על הדגשת הצלילים/אישור התקציב/סיום הפרשה מכַוון לתוכן ההוראה/ההוריה, להוראה עצמה.

ומה ההבדל בין "הוא הורָה את הדרך" ל"הוא הורה על הדרך"? המשפט הראשון מתייחס באופן ישיר להוריה/הוראה ולמשמעותה היסודית, והמשפט השני מסַפק את תוכן ההוראה, את ההוראה עצמה.

מקווה שהוריתי את השיעור בצורה מובנת פן תוֹרוּ על ביטולו.

חזור למעלה מאמרים 
מורה על ומורה את || יאיר בן־חור

תגובות:

logo בניית אתרים