054-3140741  |  077-2032303  |  ybhlashon@012.net.il              


          > ספרים > תחילת הזריעה


תחילת הזריעה

מאת יאיר בן־חור
הוצאת פיוטית, 2013
            

עריכה וניקוד: יאיר בן־חור
איור הכריכה והשערים: יוני גבריאל 

מחיר קטלוגי: 59 ש"ח
מחיר באתר: 50 ש"ח כולל משלוח


המשורר יאיר בן־חור בפייסבוק

טלפון להזמנות: 077-2032303
דוא"ל: ybhlashon@012.net.il   

© כל הזכויות שמורות ליאיר בן־חורעל מחשבים ומחשבות, ריאיון ברדיו אורנים 

    


            

שבעה שירים מתורגמים לערבית ריאיון באתר ניוז1 | ביקורת באתר נוריתהה | ביקורת באתר ניוז1  
סקירה באתר חדרים | ביקורת באתר בכיוון הרוח | משורר באור | סקירת ההשקה, כתב וצילם: עזרא לויחזור למעלה

טואול בניית אתרי אינטרנט